A PROJEKT ISMERTETÉSE

A kabai fiatalok helyben maradásának ösztönzése című projekt egy nagyon is aktuális problémára igyekszik megoldást kínálni. Ahhoz, hogy ne csak múltja és jelene legyen kisvárosunknak, hanem jövője is, ki kell találnunk azokat az ösztönző elemeket, programokat, szolgáltatásokat, melyek vonzóvá, élhetővé teszik fiataljaink számára településünket. Már a projekt tervezésekor kiderült, hogy ez a fiatalok bevonása nélkül elképzelhetetlen.

Adott volt a LAKAT Színpad, mint jól ismert, aktív helyi fiatal közösség (18-35 évesek), akiknek vannak elképzeléseik jövőjüket illetően is.
A tervezés során az is megfogalmazódott, hogy településünknek nincs ifjúsági koncepciója, azaz nincs helyzetképe, problémahalmaza, igény- és szükségletfelmérése, így fejlesztési terve sem a helyi ifjúságügy területén. Az ifjúsági koncepció önmagában egy fiókot töltő papírhalmaz. Ahhoz, hogy életre keljen, cselekvési tervet kell készíteni, amit “valakiknek” meg is kellene valósítani a cél elérése érdekében. Úgy gondoltuk a fiatalokkal közösen, hogy akkor fogják magukénak érezni mind a koncepciót, mind a cselekvési tervet, ha azok elkészítésében és megvalósításában is tevékenyen részt vesznek. Természetesen nem csak ők, hanem a helyi társadalom minden szereplője. Így került egy hét alkalomból álló ifjúsági fórum beépítésre a projektbe, melynek során a fiatalokkal és a helyi társadalom szereplőivel (önkormányzat, intézmények, civilszervezetek, egyházak, gazdasági szervezetek, szolgáltatók) feltárjuk a kabai fiatalok jelenállapotát, problémáit, igényeit, szükségleteit, vágyait, jövőképét. Megvizsgáljuk azokat a helyi adottságainkat, lehetőségeinket, amik a fiatalokat érinthetik, azaz kialakítunk egy helyzetképet. A kutatás eredményeit egységes szemléletű rendszerbe foglaljuk, stratégiát, cselekvési tervet készítünk folyamatosan ügyelve arra, hogy a közös munka során a fiatalok mindvégig partnerekként vegyenek részt a programban.

A fórum tervezett létszáma 20 fő, a kutatásba bevont fiatalok száma 280 fő. A 10 fős LAKAT Színpad reményeinknek megfelelően gyorsan maga köré vonta a célcsoport tagjait. Tudták, hogyan szólítsák meg őket, ismerték a jól bevált kommunikációs csatornáikat, értik egymás nyelvét. És persze, a projektbe beépített ösztönző-programok is segítenek.
Jelen projekten túl a készülő ifjúsági koncepció és cselekvési terv szervesen kapcsolódni fog a helyi közművelődési koncepcióhoz és cselekvési tervhez, amit hasonló módszerrel készítünk.